[PDF / Epub] ☀ Salyangoz By Hayko Bağdat – Golanvideoagency.info

M Sl Man Mahallesinde Salyangoz Satmay De Il, Salyangoz Olmay Anlat Yor Bu Kitap Salyangoz Un Ard Nda B Rakt Iz, Kitapta Evlerinin Yolunu Kaybetmekten Korkup Yola Ekmek Par Alar B Rakan Hansel Le Greten In Masal Ndakine Benziyor Nedense Ya Da Kilometrelerce Uzaktan Birbirinin Sesini Duyan Yunuslar N, Son Kez Nisan Da Ba Na Geleni Bir Kez Daha Ya Amamak, Dahas Hayatta Kalmak I In Geli Tirdikleri Hassalar N Hikayele Tirerek Anlat Yor Salyangoz Un Izinden Giderken, Kendinizi Sahipsiz L Lerin Dev Ma Atl Nda Bulursan Z, Bu Da Salyangoz Un Su U Olmayacakt R Salyangoz


About the Author: Hayko Bağdat

Ermeni olan Ba dat, 1976 y l nda stanbul da do du lk renimini Esayan, orta ve lise e itimini M hitaryan Ermeni okullar nda tamamlad stanbul Edebiyat Fak ltesi Tarih b l m ne devam etti Babas n n vefat sebebiyle e itimini tamamlayamad.2002 y l nda Ya am Radyo da az nl k sorunlar n g ndeme ta yan ve T rkiye de ilk kez ger ekle en S zde Kalanlar adl program n yap mc l n ve sunuculu10 thoughts on “Salyangoz

 1. says:

  Samimi, komik, uzucu Utanc verici Gozlerim doldu cok, bu ulkede azinlik olmak hele de Ermeni olmak ne zor.Irk nedir Dogdun aile yuzunden bu topraklarda nefret edilmen hicbir mantiga sigmiyor.


 2. says:

  Biz nas l da hi bir eyden habersiz, bu kadar haf zas z, bu kadar bilmeden b y m z bu topraklarda Nas l da unutmu uz Nas l da unutturulmu onca ya ananlar, onca katliam, onca ac , bilerek isteyerek T pk Hayko nun dedi i gibi kitapta, y zle ecek olan biziz Biz, bu k t l e yol verdik, biz ikna olduk, biz unuttuk, biz hakl g rd k, biz maz


 3. says:

  Hayko Ba dat, esprili ve kolay okunan bir slupla T rkiye deki o unlu a sesleniyor ve bu lkede bir az nl k mensubunun g ndelik hayat n , nas l bir ocukluk ya ad n , korkular n , endi elerini, k zg nl klar n , travmalar n , ama ayn zamanda az nl k olman n g zel taraflar n da anlat yor Bu kitap bilimsel bir al ma de il, dolay s yla burada


 4. says:

  Ben samimi buldum kitab.Edebi bir dil kayg s g d lmemi , ok ayr nt l analizler, karsamalar yap lmam ama r l plak bir ger eklik var kar m zda.Az nl k diyerek bask alt na al nan insanlar n ya ad dramlar.Bir toplumun kendi huzuru ve mutlulu u i in az nl k haklar n n korunmas n n ne kadar nemli oldu u ger e i Hayko Ba dat n samimi diliyle y z


 5. says:

  Bir yazar n ilkokul, ortaokul ya da lise an lar n okumay hep sevmi imdir nk insan n da kendisini tan maya ba lad , evresinde olup bitenleri fark etti i y llard r bu y llar o y zden de erlidir farkl d r biraz da tuhaft r Bizim orada Ermenilere iyi g zle bak lmazd , hatta k f r yerine kullan l rd Y llar sonra tekile tirdi imizi fark etti im Erm


 6. says:

  Mimozadan Mutafyana icinde oldugum yerleri ve tanidigim insanlari disardanmiscasina dinlemek bir baska tat verdi


 7. says:

  seslerin sesleri bast rmad aksine seslerin o alarak birle ti i bir d nyay umut eden bir insan n samimi hikayeleri.


 8. says:

  ok i ten, ok samimi, ok insan Okuyun


 9. says:

  Ne h z nl bir hikaye ocuksun ve anlayamad n bir ok ey var Sen Hayko sun, Garo sun o Ali Mehmet. ne fark var, hi bir fark yok T m bunlar ya anm ve hala ya an yor Biten bir ey oldu zaten Benim e lenceli, yaln z, kalabal k, korumal , korumas z ocuklu um bitti Hoyrat, fkeli ama her zaman ne eli ilk gen li im Anlad m sand k a kar an, eli kilerle tan an gen li


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *