✶ [BOOKS] ✪ 36 Questions That Changed My Mind About You By Vicki Grant ❀ – Golanvideoagency.info

36 Questions That Changed My Mind About You Kahretsin, fluffy a k romanlar n ok seviyorum zamanlarda okudu um en e lenceli anlat ma sahip kitaplardan biriydi Sen, Ben ve 36 Soru Bir kere ger ek bir bilimsel ara t rman n sorular zerinden kurgulanm olmas ok yarat c Okurken hem bilimsel bir ara t rmaya bizzat tan k oluyor hem de ok e lenceli bir iftin hayat na, ift olma yolundaki a amalar na g z at yorsunuz.Hildy ve Paul, ey yani Bob, bir ara t rma g revlisinin deneyinde rol almak i in ba vuru yap yorlar Deneyin amac sevginin planl bir ekilde yarat l p yarat lmayaca zerine Paul n ara t rmaya kat lma amac alaca cret, Hildy ninki ise tamamen tam tersi Paul sorular bir an nce k sa ve net cevaplarla yan tlay p oradan ayr lma pe indeyken Hildy a rdan alma ve deneye hak etti i zeni g sterme niyetinde kili birbiriyle z tla t k a ekim kuvvetleniyor.Ger ek hayata ta d klar , deneyden k p bir soru cevap oyununa d n en mesajla malar ok e lenceli Hildy ve Paul, bence ok zel ki ilikler ok tuhaflar, ok inat lar, ok merhametliler ve ok ger ekler.E lenceli, yarat c ve keyifle okunan tam bir yaz kitab , tatildeyken mutlaka okuyun derim Ben ve 36 Soru yu okumam n zerinden haftalar ge ti ama ancak bilgisayar ba na ge ip bir yorum yazabiliyorum, nk haziran ay n n ba ndan beri bir okuyamama durumudur gidiyor elime ne alsam yar m kal yor, pek sarm yor ve bir t rl oturup okumay ba ard m kitaplar hakk nda konu as m gelmemi ti Sen, Ben ve 36 Soru yu i te bu okuyamama halinin aras nda bir yerlerde elime ald m HILDY Senlik bir durum yok Hi bir ey fayda etmiyor Asl nda y ksek sesle kavga ettiklerini duymuyorken bile, kafamda devam ediyorlar bazen.BOB ben de ya ad m Berbat bi eyHILDY Asl nda yan ld m Bir ey i e yarayabilir.BOB ne HILDY Seninle konu urken onlar d nm yorum.BOB bir ka nt y unutmak i in kendine vurmak gibiHILDY San r m yle.BOB bana istedi in zaman kafa atabilirsinNormalde iki g ne bitecek kitab okumam d rt g n s rd , ama u aralar bir izgiroman elime al p bitirmemin neredeyse bir hafta s rd n d n rsek, d rt g n hi bir ey Sen, Ben ve 36 Soru kesinlikle haziran ay boyunca okudu um en keyifli kitaplardan biriydi Hildy ve Paul aras ndaki muhabbetler, Paul un git gide Hildy e s nmas , Hildy nin bir noktada Paul a bal k f rlatmas evet yanl okumad n z ve bunun bir akaya d n mesi, Paul un k k izimleri, payla t klar her eyOkurken kendimi s k s k g lerken ya da s r t rken buldum Konusu ve olay rg s bak m ndan lg n harika bir kitap de il belki, ama t r ndeki sevimli, keyifli okunan kitaplardan bir tanesi ve okumakta zorlanan bana son derece iyi gelmi ti San r m kitapta en ok birbirlerine ne kadar d r st olduklar ekti Hildy, Paul a ilgi duymaya ba lad andan itibaren bunun hakk nda son derece a k ve net Paul da Hildy den kesinlikle ka m yor ve bir yerden sonra onun da k za ilgi duymaya ba lad n a k a g rebiliyoruz Kitaba ba larken, Yok can m, ne alaka ki bu ikisi diye sormu olsam da, kitab bitirirken deli gibi s r t yordum.Hildy nin aile sorunlar , Paul un genel tav rlar ve yaln zl , birbirlerine destek olu lar ok g zeldi Be puanl k bir kitap de ildi belki, ama gerek tatl haliyle, gerekse bana okuyamama halim konusunda yard mc olu uyla, d rt puan hak eden bir kitap oldu E er b yle sevimli, gen lik a k romanlar okumay seviyorsan z bir ans verin derim G zeldi g zel.Not Hildy ve Paul un yaz m dillerinin farkl olmas , bunun zerinden d nen sohbetler, espriler, kitab daha da ger ek i yap yordu ve bu da ho uma giden bir di er unsurdu kitab n ger ek i olu u lg n romantik bir hayal de ildi gayet iki gen aras nda olabilecek, sakin ve sevimli bir a k olma hikayesiydi. Inspired By The Real Psychology Study Popularized By The New York Times And Its Modern Love Column, This Contemporary YA Is Perfect For Fans OfEleanor And Park Hildy And Paul Each Have Their Own Reasons For Joining The University Psychology Study That Asks The Simple Question Can Love Be Engineered The Study Consists OfQuestions, Ranging From What Is Your Most Terrible Memory To When Did You Last Sing To Yourself By The Time Hildy And Paul Have Made It To The End Of The Questionnaire, They Ve Laughed And Cried And Lied And Thrown Things And Run Away And Come Back And Driven Each Other Almost Crazy They Ve Also Each Discovered The Painful Secret The Other Was Trying So Hard To Hide But Have They Fallen In Love Told In The Language Of Modern Romance Texting, QA, IM And Punctuated By Paul S Sketches, This Clever High Concept YA Is Full Of Humor And Heart As Soon As You Ve Finished Reading, You Ll Be Searching For Your Own Stranger To Ask TheQuestions Maybe You Ll Even Fall In Love Hildy Evet Bob d ar da kaslar n g stererek kalabal uzakla t r rken ben Paul u g rd m pencereye vuruyor, Hildy, gel beni kurtar Kurtar beni diye ba r yordu.Paul Sesi o kadar y ksek k yor muydu Hildy Onu terkedece imden korkmu tu.Paul K k han m n parlak z rh yla gelip onu kurtarmas m gerekiyormu Hildy Evet A a yukarSen, Ben Ve 36 Soru, psikoloji okuyan doktora rencisinin ili kiler hakk nda yazaca tez i in daha nce kar la mam iki insan n birbirlerine sorular y nelterek birbirini tan mas n ve bu sorular sonucunda bir ili ki ya an p ya anmayaca n deney yoluyla zmek istemesiyle ba l yor.Kahramanlar m z Hildy ve Paul farkl nedenlerden dolay bu deneye kat l yorlar ve ikisi bu deneyde kar kar ya geliyor 36 sorudan olu an bu deney, deneklerin isteklerine ba l bir nevi ve asl nda sorular ok kolay Ama karakterlerimiz birbirlerine o kadar z t ki ilikte insanlar ki bazen sorulan soruya a lay p bazen de sinirden kalk p gidecek noktaya geliyorlar.Ancak birtak m ortak noktalar, iki z t ki ili in birbirini ekmesi bu deney sonlanana kadar pe lerini b rakm yor ve h liyle kendilerini serbest b rak p sorular cevaplamaya koyuluyorlar.Hani baz kitaplar n zaman vard r, tam zaman nda okursan z akl n zdan hi silinmez, ihtiyac n z oldu u zaman elinizden tutup kald rm t r sizi te Sen, Ben Ve 36 soru bu t r kitaplardan biriydi bence ki karakterimiz de hayatlar nda baz problemleri olan, bunlarla bo u an ve yer yer bu problemler ile de bo ulan tipler evrelerindekilere bu sorunu yans tam yorlar Eh, iki yabanc kar la nca bu problemler de yava yava g n na k yor ve Hildy ve Paul un k k fl rtler ve arkada l k ile ba layan ili kilerini okumak daha bir g zel oluyor.Kitap bir ok sayfada kar l kl diyaloglar h linde ilerliyor ki karakterimiz de haz r cevap, esprili olunca da baz noktalarda kahkaha atmaktan, kikirdemekten alam yoruz kendimizi ki gen insan n hayatlar n n en zor d nemlerinde kar la mas kitab daha masum, daha naif ve daha kalbe dokunan bir kitap haline getirmi ti bana g re Ger ekten keyif alarak, surat mda g l mseme eksik etmeden okudum kitab.Haz r yaz gelmi ken keyifli bir gen kurgu okumak, iki farkl insan n 36 soruluk bir deney sonunda ili kilerinin nereye geldi ini g rmek isterseniz Sen, Ben Ve 36 Soru hi ku kusuz nerimdir.http hunharcaokuyankiz.blogspot.com So a clumsy heroine who is shy and babbles a lot and is prone to accidents Enter the proverbial bad guy who doens t give a damn and is full of himself Follow into an interview between them from hell which makes you exit this book as fast as you can afraid this exchange is going to be the way the rest of the book is Sorry, I guess this book wasn t for me, I got lost as soon as the clich s began entering S Me ha gustado mucho Es una historia que se lee muy r pido, porque hay mucho di logo Un di logo que te atrapa y te ayuda a conocer a los protagonistas El final me ha emocionado mucho mucho Ha sido muy sutil y bonito, es Lo que ha conseguido que le subiera a 4 Tambi n ha ayudado que ha habido cosas que me han sorprendido Lo que me ha fallado ha sido la manera de la autora de explicarse en ciertos puntos de la historia Una historia corta y bonita, sobre descubrir a las personas a trav s del di logo. 4,5N O, N O, N OOOO N o pode acabar assim, eu quero saber mais, eu quero mais pormenores, quero um segundo livro se for poss vel, porque n o h condi es de gostares tanto de uma hist ria e o final ser este Est uma hist ria young adult que o principal ensinamento o de n o julgarmos o livro pela capa literalmente , n o julgarmos o outro pela sua apar ncia, estrato social, etc.Estas 36 perguntas s o um excelente exerc cio para fazermos a n s mesmos e com outras pessoas, se houver honestidade podemos nos surpreender com as quest es Adorei os personagens principais, com personalidades t o opostas mas que n o divergem, completam se, imposs vel n o sentir empatia pela Hildy, engra ada, sonhadora e certinha e imposs vel resistir ao encanto de Paul que primeira vista arrogante, parvo e provocador, mas ambos s o mais do que aquilo que aparentam, h muito mais por baixo das suas capas e a suas hist rias de vida s o marcantes, cada um sua maneira.Eles conheceram de num estudo de psicologia em que tinham que responder a 36 perguntas honestamente e at ao fim, ela participou por uma quest o de honra e curiosidade, ele apenas pelos 40 d lares.Uma hist ria divertida, deliciosa, irresist vel e que se consome num instante, deixa um gosto de quero mais. I thought this book was so cute I m very familiar with the study the book was based on, so I was really excited to pick it up and see how it was played out in book format I read the book in one sitting, and really enjoyed it It s a YA romance about two teens completing 36 questions with each other with the intention being a psychologist will study the results and see if they feel connected or attracted to each other after answering them all What I will say is that the book is very predictable It s a typical girl meets boy story with lots and lots of misunderstandings until they eventually start to understand each other, etc etc etc Despite the predictable plot which is pretty much a given in this type of book I found the story and characters enjoyable There were some drawings throughout the book, which I really liked and thought was a nice touch The one qualm I had was that there was a ton of build up to some bad event that happened in Hildy s life, and when it finally came to light at the end of the book, it seemed like there was going to beresolution with that particular storyline, but the book ended and I felt like it was rather abrupt and that there could have been someclosure in that regard Overall, if you re looking for a book that s light and cute and has a happy ending, this is the book for you Here is my video review for an in depth look at my thoughts did not like this book At all.I thought the writing style was juvenile and failed to ground the characters and communicate genuine emotion and growth within them.I thought the characters were flat, cliche, underdeveloped, and oftentimes unnecessary to the plot And finally, the plot was nearly non existent, with little innovation and creativity A brilliant idea with a lot of potential, but the execution failed to live up to that. Debo admitir que no daba nada por esta historia y que me ha sorprendido gratamente y la he disfrutado bastante Yo lo he escuchado en Storytel, pero como ten a el libro en f sico, le estuve echando un ojo mientras le a porque quer a ver los dibujitos que aparec an en la novela Es una lectura muy amena porque casi todo es di logo, as que entre que es corta y eso, se devora en nada Paul y Hindi son nuestros protagonistas Ambos se presentan a un experimento sociol gico que asegura que despu s de responder a 36 preguntas, te enamorar s de la otra persona Obviamente ellos est n muy reticentes a esto pero puede que el experimento tenga m s raz n de la que pensaban S , es predecible, pero no s , me ha parecido muy agradable y una lectura bastante guay para desconectar Es cierto que la autora no destaca en nada en s , pero si os apetece pasar un rato agradable sin m s y os gustan las novelas de romance juvenil, ten is que darle una oportunidad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *